วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุม ........

 

 

   
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 
 

1. คลิกที่เมนู ลงทะเบียนชุมนุม

2. กรอก Username และ Password ให้ถูกต้องแล้วคลิก ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

3. ตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องก่อนทำการลงทะเบียนหากข้อมูลไม่ถูกต้อง
   ให้ติดต่อฝ่ายวิชาการ ก่อนทำการลงทะเบียน

4. เลือกเมนูลงทะเบียนหรือแก้ไขการลงทะเบียนด้านล่างเพื่อทำการลงทะเบียนชุมนุมที่    ต้องการหากชุมนุมนั้นมีสมาชิกเต็มแล้วนักเรียน จะไม่สามารถลงทะเบียนได้โดยระบบจะให้    นักเรียนทำการเลือกชุมนุมใหม่

5. นักเรียนสามารถทำการเปลี่ยนชุมนุมได้โดยการเลือกเมนูลงทะเบียนหรือแก้ไขการลง    ทะเบียนด้านล่างเหมือนขั้นตอนที่ 4

6. นักเรียนสามารถทำการเปลี่ยน Password ได้โดยการเลือกเมนู เปลี่ยน Password

7. หากนักเรียนต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนให้ คลิกที่ เมนู ตรวจสอบการลงทะเบียน

8. หากต้องการตรวจสอบห้องเรียนให้ คลิกที่ เมนู ตรวจสอบห้องเรียน

 

**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ**