วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> ศาสตร์โหงวเฮ้ง
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูทองเสาร์ พรมตัน
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  14    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
24107 
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์ชมภู
มัธยมศึกษาปีที่ 108
2
21673 
นายขวัญชัย วงศ์ใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 408
3
22064 
นายมนตรี ชุ่มเย็น
มัธยมศึกษาปีที่ 408
4
24501 
นายสรัฐ แซ่ลี
มัธยมศึกษาปีที่ 408
5
20766 
นายลิขิต นามยี่
มัธยมศึกษาปีที่ 507
6
20771 
นายเสาร์คำ สายคำอ่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 507
7
20773 
นายอลงกรณ์ ส่องแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 507
8
20937 
นายคงกพันธ์ ปันชาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 507
9
23400 
นายเอกรัฐ จันตาเดช
มัธยมศึกษาปีที่ 507
10
23764 
นายชญานนท์ หลีจา
มัธยมศึกษาปีที่ 507
11
20089 
นางสาวอาหน่อย เมกากู่
มัธยมศึกษาปีที่ 602
12
20115 
นางสาวธัญญารัตน์ ฮ่งชุน
มัธยมศึกษาปีที่ 602
13
20281 
นางสาวรัตนากร เทพวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 602
14
22948 
นายนพรุจ หวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 605

[ พิมพ์หน้านี้