วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> ชุมนุมออมเงิน
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูรวินท์โชตฺ สุทะกุล
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  24    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
21560 
นางสาวพลอยไพลิน เดชฤาษี
มัธยมศึกษาปีที่ 403
2
21609 
นางสาวบุษกร อ้ายยี่
มัธยมศึกษาปีที่ 403
3
21655 
นางสาวปัทมา ลี
มัธยมศึกษาปีที่ 403
4
21975 
นางสาวทราย ศรีวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 404
5
21981 
นางสาวบัวแสง เงินใส
มัธยมศึกษาปีที่ 405
6
24444 
นางสาวอริษา ปันสิงห์
มัธยมศึกษาปีที่ 405
7
24455 
นางสาวปริยา ธรรมลังกา
มัธยมศึกษาปีที่ 405
8
21888 
นางสาวทิพย์ภาวรรณ พลอยเพชร
มัธยมศึกษาปีที่ 407
9
21939 
นางสาวทิพย์สุดา เลื่อมใส
มัธยมศึกษาปีที่ 407
10
21972 
นางสาวคำ คำอิ่น
มัธยมศึกษาปีที่ 407
11
23084 
นางสาวจิราพร วิสุทธิเสน
มัธยมศึกษาปีที่ 407
12
24427 
นางสาวอาทิตยา วรรณโสภา
มัธยมศึกษาปีที่ 407
13
24489 
นางสาวพาทินธิดา ไสเอ้ย
มัธยมศึกษาปีที่ 407
14
24543 
นางสาวอัปสร ตั๋นดี
มัธยมศึกษาปีที่ 407
15
20388 
นางสาวพอล่า บรู๊ค จันทรเกษร
มัธยมศึกษาปีที่ 603
16
20082 
นางสาวรัตนาวดี สามบุญ
มัธยมศึกษาปีที่ 604
17
20129 
นางสาวอรสา ปันนา
มัธยมศึกษาปีที่ 604
18
20144 
นางสาวกัญญาพัชร ทำงาน
มัธยมศึกษาปีที่ 604
19
20153 
นางสาวนพเกล้า พรหมเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 604
20
20239 
นางสาวเนื้อทอง ดวงทกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 604
21
20283 
นางสาวเอ้ย นามแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 604
22
20420 
นางสาวน้ำฝน คำนวน
มัธยมศึกษาปีที่ 604
23
22942 
นางสาวอรสา ชัยเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 604
24
22971 
นางสาวจอมขวัญ กิจศุภกาญจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 605

[ พิมพ์หน้านี้