วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> จิตกรรมสากล
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูภักดี ไชยวรรณ
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  2    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
20447 
นายนราวิชญ์ คำปวง
มัธยมศึกษาปีที่ 607
2
20124 
นางสาวศรีปฏิมา เมืองมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 607

[ พิมพ์หน้านี้